Deze pagina is bijgewerkt op 2 november 2017.


In de stilte zie je dat alles voortdurend in verandering is.

Voor Puck Willaarts zijn licht en wind equivalent met de ongrijpbaarheid van het bestaan. In haar werk poogt zij een glimp te laten zien van deze ongrijpbare, voortdurend veranderende werkelijkheid. Waar het bij kijken om gaat is stil zijn. Stil zijn betekent: niets willen en ontvankelijk zijn. Dan gebeurt er iets. 
-----------------------------------------------------------------
                               
Uit notitieboek:

.8 januari 2017 zondag
Bij Hercules Segers' tentoonstelling zag ik, in een van zijn grotere etsen met alleen lijnen, 'iets'. Alsof hij ter plekke in het landschap had gezeten en gezien en getekend. Het is bekend dat hij zijn landschappen verzon of samenstelde uit landschappen van schilderijen van anderen. Hij kan daar dus niet in levenden lijve gezeten hebben. En toch ervoer ik het heel duidelijk zo bij het zien van zijn ets. Vooral links onderin het beeld waar getekend water tegen de onderkant van een bergwand stroomt. Die ontmoeting van het 'water' met de 'steen' voelt zó werkelijk…Terwijl het alleen maar lijnen zijn. Het kan niet anders of hij is dáár geweest op het moment dat hij tekende, helemaal. Hij is ín dat landschap gedoken, daar gaan zitten, heeft er rondgekeken en is gaan tekenen. Iedere lijn is écht.


.31 maart 2014 maandag
Die verschrikkelijke eenvoud
alles terugbrengen
een, twee, drie lijnen…
en die moeten dan precies goed zijn.


.2016
'The crayfish I paint', Qi Baishi adds confidentially, 'are unlike those you usually see: what I seek is not "formal resemblance" but "spiritual resemblance", and that is why the crayfish that come from my brush are "alive".'
François Jullien

.voorjaar 2017
What makes a mark interesting? It's movement again. Lines have a speed in them, which you can see, whether it's fast or slow. That's why drawings, or drawings that show the marks are appealing. Whereas those that don't show the marks are not. We need the mark. We also know how just a few lines on a piece of paper can suggest almost anything. That's why economy of lines is such a quality in drawing. It is a virtue.
David Hockney

.2016
I repeat once more: one must be sincere; the work of art only exists fully when it is charged with human emotion and is rendered with complete sincerity, and not by means of  applying some pre-arranged program. This is why we can look at the pagan works of artists before the early Christian primitives without being disturbed.
Matisse

.10 juli 2014 donderdag
De verwondering is het begin van alle wijsbegeerte, het onderzoek haar vooruitgang en de onwetendheid haar einddoel. Waarachtig, er bestaat een sterke verheven onwetendheid, die in moed en adeldom niet onderdoet voor kennis en om tot deze onwetendheid te komen heb je al net zoveel inzicht nodig als om tot kennis te komen.
Uit: De essays, Michel de Montaigne


.2016
Voor de meer verinnerlijkten mensch […] zijn alle dingen even schoon, want au fond zijn alle dingen één: één met ons zelve 'au fond'. 
P. Mondriaan

.2017
You need only create spaces in the drawing, hollow out fullness and let emptiness work within it, to gain access de facto to something of infinity. Sa says the Chinese painter - or rather, so he does.
François Jullien

.28 februari 2012 dinsdag
Wanneer je langer kijkt en stil bent bij een voorwerp, gedachteloos, woordloos het ding ervaart, komt er van alles te voorschijn wat eerder niet opviel. Bijvoorbeeld een lichtvlek, een kleur, een weerkaatsing, een lijn, een textuur of wellicht ruimte. Wat kun je hiervan op een foto laten zien wat je niet kunt tekenen? En wat kun je hiervan in een tekening vastleggen wat je niet in een foto kunt vangen? 

                      
.Als je niet in jezelf vastzit, 
dan openbaren zich de dingen aan je. 
Beweeg als water, 
wees stil als een spiegel,
antwoord als een echo.
Uit: De geschriften van Liezi

.
De blauwen van de lucht, van ijl lichtblauwgroen bij de horizon 
tot kobaltblauw recht boven je hoofd in het zenit.


.13 maart 2011 zondag
Wanneer een werk iets wezenlijks raakt, raakt dit werk vanzelf aan al het wezenlijke dat er is. Dat is waarom een kunstwerk je raken kan; er zit iets in dat ook in jou zit.

                         Terug